måndag 23 mars 2015

Lycka på fullt allvar


Det här är en bok om positiv psykologi, en relativt  ny vetenskap som växt fram och som inte har något att göra med positivt tänkande. I positiv psykologi handlar det i motsats till den vanliga psykologin, som är upptagen av den sjuka människan, om hur den friska människan kan må bättre.
Lycka på fullt allvar ingen självhjälpsbok utan allt som boken tar upp har sin grund i vetenskaplig forskning om människan. Det handlar om hur man kan uppnå ett välbefinnande genom att tänka och handla på nya sätt, men det är också en undersökning av hur känslor fungerar, om varför vi tänker pessimistiska tankar, om hur flow fungerar och hur vi kan uppnå det. Man går också in på mindfulness, kost och motion.
Ett intressant kapitel tar upp att lyckliga människor inte har färre negativa känslor eller går igenom mindre jobbiga händelser. Men det har visat sig att de lyckliga människorna är mer uppmärksamma på de positiva känslorna som uppstår i små saker i vardagen. Men det handlar inte om att forcera fram lyckliga känslor skriver författarna, äkthet är n viktig ingrediens i positiv psykologi.
Boken är hoppfull om att alla kan leva ett bra liv och full av små tips hur man kan göra för att bli mer tillfreds med tillvaron.
/Maria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar