onsdag 18 september 2013

Ny roman om Greta Garbo


Förra året skrev Ellen Mattson en roman om Greta Garbo som fokuserade på några av hennes år i Hollywood. Lena Einhorns biografiska roman, Blekingegatan 32, tar upp tiden innan Greta Gustafsson blev känd, då hon först jobbade som hattförsäljerska på PUB och sedan gick på Dramatens elevskola. Det är roligt att läsa om Greta och om hur det hade kunnat vara, men jag håller med andra som tyckt att romanen liknar en flickbok. Tyvärr så griper den inte tag utan den håller sig på ytan. Trots det läser jag med nöje om Greta som framställs som en exceptionell personlighet som tidigt kände lusten till teatern och skådespel och som lyckades hitta sin väg in i teatern och filmen.
/Maria

tisdag 10 september 2013

Läs och bli mer kreativ


Niclas Jacquemot är etnolog och har även studerat kreativitet i London på University of the arts. Kreativitetskoden har en vid användning av begreppet kreativitet, och handlar inte bara om att skapa något konstnärligt utan hur vi kan använda oss av kreativitet i vårt vardagsliv eller på jobbet.
Kreativitet handlar mycket om att lämna det invanda och se nya sammanhang och hitta oväntade lösningar. Han menar att kreativitet också är viktigt för att se nya lösningar på olika samhällsproblem.

Kreativitetskoden består av sju olika delar; nyfikenhet, inspiration, motivation, lekfullhet, hämningslöshet, ihärdighet och målfokusering och i boken går han igenom varje del och förklarar och kommer med exempel på hur vi kan utvecklas till att bli mer kreativa och att tänka nytt. Vi tror kanske att vi i Sverige är ganska styrda av Jante tänkandet men Jacquemot menar att vi är det land i Europa som är mest kreativt och vi har fler patentansökningar per capita än USA.
Kreativitetskoden är en inspirerande och rolig läsning som alla nog kan ha även lite nytta av.
/Maria