fredag 19 april 2013

Oktober i fattigsverige

Susanna Alakoski slog igenom stort med boken Svinalängorna, där vi fick möta barn som växte upp i familjer med fattigdom och missbruksproblem, men i en fitkiv form. I boken Oktober i fattigsverige skriver hon mer självbiografiskt och med en vuxens blick på sin uppväxt och det Sverige som hon ser omkring sig. Ett Sverige där barn inte har det mest basala, och inte kan delta i aktiviteter som andra barn p.g.a. att föräldrarna inte har pengar till avgifter, utrustning eller t.o.m. matsäck.

Samtidigt är boken en dagbok där läsaren får följa Susanna Alakoski i hennes vardag. Hon  visar upp ett Sverige som vi kanske helst inte vill se, men som är verkligheten för många. Boken består till stor del av reflexioner över fattigdom, både i hennes egen barndom och fattigdomen som hon har mött i sitt jobb som socialassistent. Susanna Alakoski strävar efter att skriva självbiografiskt, och hon för hela tiden en dialog om skrivandet och särskilt det självbiografiska skrivandet. Oktober i fattigsverige är en viktig bok som jag hoppas hittar fram till många läsare.
/Maria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar