onsdag 17 april 2013

Kaddish på motorcykel

Leif Zern har under många år varit teaterkritiker på DN, och givet ut ett antal böcker om dramatik och litteratur. I Kaddish på motorcykel får man följa hans uppväxt på Söder i Stockholm. Det handlar mycket om pappan som hela sitt liv drömde om att starta en egen klädaffär, men som istället fick nöja sig med en tobakshandel. De flesta av den stora judiska släkten bor på Söder och jobbar med kläder på olika sätt. Leif Zern skildrar en tid som är lycklig, där familjen både är assimilerad till det svenska samhället och har kvar sin judiska identitet. De judiska sederna och lagarna är viktiga och titeln anspelar på en sommar som pappan fick långa en motorcykel för att kunna läsa kaddish över sin mamma. Kadddish är en judisk bön som läses i synagogan över den avlidna två gånger per dag, och detta hade inte varit möjligt under sommaren som man tillbringade på landet utan med motorcykeln.
 
Leif Zern förmedlar en fin bild av en tid som flytt och det inte alltid så oproblematiska med den judiska identiteten.
 /Maria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar