måndag 3 december 2012

Göteborgsförfattare

Nästa termin ska Guldhedens bibliotek ha läsecirkel i samarbete med Forum för prosa och poesi. Redan den här terminen tjuvstartar vi med ett besök på Forum för prosa och poesi den 5 december. De författare som kommer är Daniel Sjölin, Nina Lekander, Göran Moldén och Fredrik Ahlfors. Därför började jag läsa Göran Moldéns senaste roman som kom i år och heter Lögnarens ögon.

Göran Moldén är Göteborgsförfattare och Lögnarens ögon utspelas i Kungsbacka och Göteborg. Den handlar om Inger som förlorar sin man i en hjärtinfarkt. Mannen Jim var konstnär, inte särskilt känd och Inger försörjde både sig själv och honom. Efter Jims begravning går Inger in i Jims ateljé och börjar titta på alla dukar som Jim jobbade med. Hon hittar mappar och en väska med makabra teckningar, som är motsatsen till det romantiska naturmåleriet som Jim sysslade med. Inger hamnar i ett kristillstånd och känner att hon inte alls kände Jim som hon levt med hela sitt vuxna liv.

Romanen är lågmäld och finstämd och också väl skriven med ett vackert språk.

/MariaInga kommentarer:

Skicka en kommentar