onsdag 18 juli 2012

Hur viktigt är det att vara lycklig

I all denna flod av självhjälpsböcker om hur man ska skaffa sig ett lyckligt liv är det befriande att läsa Bengt Brüldes filosofiska sätt att närma sig frågan om ett lyckligt liv.
Hur viktigt är det att var lycklig börjar med några kapitel där han använder sig av resultat från lyckoforskningen för att försöka komma fram till vad man kan göra för att bli lycklig.

Han menar att sådant som att bry sig om sina nära relationer och att hjälpa andra skapar lycka. Strävan efter pengar och prylar ger inte en ökad lyckoupplevelse, utan när man uppnått en viss inkomst stannar lyckoökningen av. Men han frågar sig också om det är moraliskt försvarbart att försöka förverkliga sitt eget lilla lyckoprojekt när världen ser ut som den gör. Egentligen borde man sträva efter att leva ett meningsfullt liv, vilket inte är detsamma som ett liv fyllt med livskvalitet eller lycka. Men vad är egentligen ett meningsfullt liv? Enligt Bengt Brülde  är något som bör ingå är bra relationer, meningsfulla verksamheter med värdefulla mål, att det man sysslar med i livet har en röd tråd eller ett inre sammanhang. Att ingå i ett större socialt sammanhang som sysslar med värdefulla saker ger mening och även att leva på ett autentiskt sätt.

För att vara en filosofisk undersökning är boken väldigt lättläst, den är inte fylld med olika krångliga filosofiska begrepp, man behöver inte vara filosof för att förstå utan den vänder sig till alla som har funderat på lyckan och livet. Boken fick mig att tänka på ett lite nytt sätt.
/Maria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar