torsdag 29 december 2011

Seglats i september


Uppkrypen i soffan framför granen läser jag Johan Bargums Seglats i september. Jag har tidigare bara läst noveller av denna finlanssvenske författare. Hans noveller handlar ofta om uppbrott och seperationer, så också denna korta roman. Det är en berättelse om Harald, Olof och Elin, kvinnan som båda har varit gifta med. Elin är nu död, var det en olycka eller var det med avsikt hon körde av vägen, och i så fall varför? Olof bjuder med Harald på en sista höstlig seglats där bara en av dem återvänder. Harald är döende i cancer och plågas av svåra smärtor, men den här resan måste genomföras. När boken börjar berättar Olof om sitt förhållande till Elin och om den sista seglatsen. Genom ett efterlämnat brev får vi ta del av Haralds berättelse om Elin och om den sista seglatsen. Bådas berättelser är lika tovärdiga. Detta är inte en bok man läser och lägger ifrån sig. Den griper tag och ställer frågor om livet och kärleken. Vad gör man när kärleken upphör? Finns det riktig medkänsla? Religionens och moralens betydelse? Det förflutna är något vi alltid bär med oss genom livet. Det är inget vi kan kasta bort.
Linda

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar