tisdag 15 november 2011

En försvunnen värld


När det gäller att skriva populärvetenskapliga historiska böcker har Maja Hagerman gång på gång visat sig vara en ovanligt begåvad skribent. Hennes senaste bok ”En försvunnen värld” beskriver en period som ofta i stort sett hoppats över i historieböckerna, perioden ett par tusen år f.kr och fram till och med de första århundradena e.kr. Hon binder samman och levandegör alla de fynd som gjorts i samband med utgrävningarna i Uppland då åtta mil av E4:an skulle få en ny sträckning. Uppland är extra intressant då landhöjningen efter istiden varit extrem och ny bördig mark har växt fram i en ovanligt snabb takt. Maja Hagerman beskriver med hjälp av fynden och jämförande utblickar i Europa ett samhälle som var mycket mer komplext och tättbefolkat än man tidigare trott. När jag läser boken så fascineras jag över hur snabbt tekniken utvecklas inom arkeologin. (Vi ska nog vara tacksamma för att stora områden på Birka sparas för framtida utgrävningar) Även om man inte har sina rötter i detta mytomspunna landskap så ger boken en levande skildring av en för oss i stort sett okänd tid.
Kenneth

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar