onsdag 24 augusti 2011

Miljöläsecirkel på Guldheden


Under hösten ska vi ha en miljöläsecirkel här på Guldhedens bibliotek. Vi ska träffas vid tre tillfällen och diskutera tre aktuella böcker om miljö och klimat. Det första tillfället vi träffas är 27/9 och den första boken vi ska läsa är Slutkört av Lars Henriksson. Lars Henriksson jobbar på monteringsbandet på Volvo och håller även föredrag och skriver krönikor bl.a i GP.

Naturligt nog handlar boken en hel del om bilindustrin och Volvo men det mesta handlar om bilismen och dess förödande inverkan på klimatet. Lars Henriksson har gjort en grundlig research och vi får följa hur dagens bilsamhälle växt fram. Man tenderar att tänka på bilismen som självklar men det visar han att så inte är fallet utan något som bilindustrin och olika intressegrupper tillsammans lobbat för. Men det skulle egentligen kunna vara på ett helt annat sätt, med mer utbyggd kollektivtrafik menar Lars Henriksson.

Han tar upp en hel del siffror om bilismens skadeverkningar och det har man ju läst tidigare men det intressantaste med hans bok är att han för fram idéer om hur man kunde använda den döende bilindustrin till att istället producera t.ex teknik till ett mer miljömedvetet samhälle.

Läs och kom på bokcirkeln och samtala om vad du själv tycker om bilism och Lars Henrikssons idéer. Anmäl dig gärna till biblioteket om du tänker komma.
Maria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar