måndag 29 augusti 2011

Jack Kerouac bakom myterna


I Per Planhammars bok Efter honom syndafallet: en roman om Jack Kerouac får vi möta Jack Kerouac i femtioårsåldern. Han för en kamp för att leva det livet som han inom sig känner är rätt, men lyckas inte bli nöjd med vare sig sig själv eller sitt skrivande.

Hela sitt liv hade Kerouac ett nära förhållande till sin mamma. Det var till henne han alltid kom tillbaka, vilade ut och skrev mellan sina många resor. De sista åren av sitt liv viger han åt att ta hand om henne, vilket han lovat sin far på hans dödsbädd. Kerouac gör allt han förmår men uppfylls ändå av en stor skuld till sina föräldrar och även till sin bror som dog ung.

Han känner sig ensam och missförstådd och han är så nergången de sista åren av sitt grava alkoholmissbruk att människor inte tror honom när han talar om vem han är. Han hänger på barerna i de småstäder han bor med modern och skaffar sig ett fåtal vänner. De unga som har honom som sin idol irriterar han sig på och menar de har missförstått allt han skrivit, och han vill inte alls associeras med beatgenerationen.

Romanen är uppbygd av olika tidsavsnitt under de sista åren i Kerouacs liv och vi får också ta del av andra människors bild av Kerouac, vänner, hustrur, en dotter och andra som funnits runtomkring honom. Per Planhammar ger en intressant bild av en åldrande och sjuk gammal man, som kämpar för att skriva in i det sista.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar